What
  • אדריכלים
  • ביטוח
  • השקעות נדל"ן
  • מעצבי פנים
  • משכנתאות
  • עורכי דין
  • שמאות
  • תיווך
Where

Checkout דירות להשקעה במיאמי מושכרות לממשל האמריקאי Watch Video

דירות להשקעה במיאמי ארה”ב

 בבניינים המושכרים לממשל האמריקאי

10% תשואה מובטחת לחמש שנים

התחייבות לרכישה של הנכס בתום חמש שנים ב 110% מעלותו.

 

למה להשקיע במיאמי?

ישנם יעדים טובים רבים להשקעה, חלקם קצת מוצו ולכן התשואה שם לא גבוהה כבעבר.
נכון להיום די קשה להשיג 10% תשואה נטו לנכס פרטי בארה”ב, מוכן לשימוש מאוכלס

למה הכוונה נטו

הכוונה היא שהנתונים אכן אומתו והכנסה שמוצעת למשקיע הינה אחרי כל ההוצאות הנילוות, ללא הפתעות כמו דמי ניהול, תיקונים, עלויות ביטוח וכל מיני תוספות שמתווספות אח”כ.
אם היו מחשבים את ההכנסה ברוטו, התשואה בחברת הניהול שלנו היתה מגיע גם ל 15%, אבל אין סיבה להתייחס לברוטו, אלא לתמורה שמקבל המשקיע בהעברה בנקאית אחרי כל ההוצאות.

 למה לא להשקיע באירופה

בהרבה מקומות באירופה קיימים נכסים להשקעה מסוגים שונים. בתחום המגורים קיים לרוב חוק מקומי, בחלק מהמדינות, אשר אינו נותן עדיפות לבעל הנכס אל מול שוכריו. לרוב המדובר במדינות עם מדיניות סוציאלית חזקה כמו גרמניה, צרפת, איטליה, הונגריה, פולין.
במקומות מעין אלחה קיים קושי לפנות דיירים סרבנים ובהרבה מקרים חברות הניהול נרתעות מלעסוק בדיירים סרבנים, גם כשזה קורה, התהליך אורך זמן ארוך ומצריך התערבות של בית משפט והחלטת שופט על מנת לפנות דייר סרבן.
ברוב מדינות אילו מחירי הדירות זולות ויתכן וישארו זולות עקב רתיעת משקיעים מקומיים להשקיע בדירות להשכרה מסיבות אילו.
בארה”ב תהליך פינוי דייר סרבן נעשה באופן מהיר, בהתערבות יזומה של השריף המקומי. בארה”ב תחום הקניין הפרטי הינו בעל ערך חוקתי גבוה ולכן התהליכים שם מהירים נחרצים (ללא בית משפט).

תשואה מנכסים המשמשים למגורים

גם בתחום זה קיים מעט אי סדר ובלבול.
קיימים מספר סוגי נכסים למגורים להשקעה:
נכסים פרטיים או נכסים מקובצים הכוללים מקבצי דיור עם יחידות דיור רבות אך ניתנות לרכישה כיחידה אחת בלבד.
במקרים כאלו המשקיע הופך להיות מעין חלק מקבות רכישה שרוכשת בניין מגורים גדול או מקבץ מגורים המנוהלים ע”י היזם.
לרוב מדובר בפרוייקט גדול המצריך שיפוץ רחב בכל יחידות הדיור. מדובר באופרציה רחבה ומרוכבת שרצוי שתיעשה ע”י חברת ניהול מקומית ברמה גבוהה המדורגת AAA.
הנכס הבטוח ביותר להשקעה הינו נכס בקטגוריה למגורים.

Q התשואה הינה נטו אחרי כל ההוצאות שצפויות?

כן, למעט מיסוי, כל אחד נושא בשיעור המיסוי שצפוי לו בישראל. המיסוי הינו אישי.
מעבר לכך, כל העלויות מנוכות מהכנסות השכירות לרבות- ביטוח, מיסוי עירוני, דמי ניהול.
התשואה של 10% הינה נטו לפני מס.

Q מה לגבי ליווי בנקאי?

לא ניתן ללוות כסף מהבנק המקומי היות והוא זה שמוציא את חבילות הנכסים למכירה. אחת הסיבות למחירים הנמוכים הינה רכישה הכל בהון עצמי.

Rate us and Write a Review

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Your request has been submitted successfully.

  • ₪₪₪
  • Price Range 150000 - 25000

Claim This Listing

You agree & accept our Terms & Conditions for posting this information?.

Skip to content